Produkt Á-pris Antal Delsumma

Köpvillkor

1. Beställning

1.1.

För att handla på DelivEat krävs att kunden är 18 år fyllda. Är du minderårig krävs tillstånd från målsman.

1.2.

Bilder på produkterna är faktiska produktbilder och återger ett helt korrekt utseende av den produkt som levereras.

1.3.

Vi reserverar oss för ändringar i sortimentet och prisfel och kan då justera ordern/orderbeloppet eller ge kunden möjligheten att kostnadsfritt häva beställningen.

1.4.

Observera att en order inte är godkänd förrän den manuellt bekräftats av DelivEat. Ett bekräftelse-mail fås normals inom några timmar efter lagd beställning.

1.5.

DelivEat förbehåller sig rätten att häva en beställning om bedrägeri misstänks. Försök till bedrägeri polisanmäls.

1.6.

När du handlar hos DelivEat gäller konsumentköp- och distansavtalslagen. Denna lag skyddar dig som konsument när du handlar på distans.

1.7.

Alla priser på hemsidan är inklusive moms på 12%.

1.8.

En beställning kan läggas senast kl 14:00 dagen innan leveransdatumet för garanterad leverans. Önskas leverans med kortare varsel kan du kontakta oss eller lägga en beställning så ser vi till att återkoppla samt försöka ordna det.

1.9.

För beställningar med ett totalt ordervärde inkl moms understigande 800 SEK tas en småorderavgift ut motsvarande mellanskillnaden mellan ordervärdet och minimiavgiften på 800 SEK.

2. Betalning

2.1.

Som konsument kan du betala med bankkort/internetbank. Detta påför inga extra avgifter för konsumenten. DelivEat använder betalsystemet Payson som genomför säkra transaktioner över internet utan mellanhänder vilket innebär att betalinformation aldrig når DelivEat och ger dig som kund en extra trygghet.

2.2.

Företag har även möjlighet att betala med faktura. Vi förbehåller oss rätten att neka företag fakturamöjlighet.

2.3.

Kontantbetalning kan väljas som betalsätt. Du betalar då i samband med leverans och kan betala antingen kontant eller med bankkort via vår leverantör iZettle. Om betalning inte kan genomföras i samband med leverans nekas beställningen och konsumenten hålls ersättningsskyldig för leveranskostnaden samt en ersättningsavgift motsvarande 500 SEK inklusive moms.

3. Faktura

3.1.

En faktura skapas och mailas ut på leveransdagen och ska betalas inom 30 dagar.

3.2.

Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 10% samt påminnelseavgift motsvarande 50 SEK samt i förekommande fall kostnader för inkassokrav enligt lag.

4. Leverans

4.1.

Leveranstiderna för DelivEat är kl 06:00-20:00 alla dagar i veckan.

4.2.

Leveranskostnaden baseras på avstånd från oss (Sundbyberg) samt ordervärdet. För privatpersoner kan beroende på ordervärdet ett visst antal km ingå enligt följande:

Ordervärde minst 1500 SEK: 5 km inkluderade
Ordervärde minst 2000 SEK: 10 km inkluderade
Ordervärde minst 3000 SEK: 20 km inkluderade
Ordervärde minst 4000 SEK: 30 km inkluderade
Ordervärde minst 5000 SEK: 50 km inkluderade

Utöver det avstånd som ingår kostar varje extra km 10:-

4.3.

Leverans sker punktligt till angiven leveransadress. Finns hinder så som portkod eller vägbom ska dessa anges i samband med beställning.

4.4.

Skulle komplikationer med leveransen uppstå kommer DelivEat alltid att försöka kontakta kunden på telefonnumret som angivits i beställningen. Skulle detta misslyckas och beställningen därför ej levereras anses kunden som ansvarig för bristande upplysning och blir därför ersättningsskyldig för hela orderbeloppet.

4.5.

DelivEat har rätten till en maximal förseningsperiod på 1 timme i samband med leverans utan att behöva stå för någon kompensation. Detta då trafikbildningar och andra faktorer bortom vår kontroll kan förekomma. Normalt sker leveranser punktligt och skulle förseningar förekomma rör det sig om mellan 5-15 min.

4.6.

Skulle DelivEat av anledningar andra än ovan, där bristen istället ligger hos oss, även misslyckas med att leverera beställningen inom förseningsperioden kommer vi att kontakta er omgående för att enas om rimlig kompensation. Vi garanterar alltid minst hela ordervärdet i ersättning.

4.7.

Om kunden i samband med leverans upptäcker felaktigheter med beställningen bör detta framföras på plats. Vi gör vårt yttersta för att du som kund alltid ska vara nöjd.

5. Avbeställning

5.1.

En beställning kan avbeställas kostnadsfritt fram till 72 timmar innan leverans.

5.2.

Avbeställs beställningen mellan 71-48 timmar innan leverans debiteras en avbeställningsavgift motsvarande 50% av orderbeloppet exklusive leveranskostnaden, dock lägst 400 SEK inklusive moms.

5.3.

Avbeställs beställningen mellan 47-1 timmar/timme innan leverans debiteras en avbeställningsavgift motsvarande 100% av orderbeloppet exklusive leveranskostnaden, dock lägst 800 SEK inklusive moms.

5.4.

Om leveransdatumet önskas flyttas i samband med sjukdom eller annan anledning kan detta göras kostnadsfritt. Detta måste göras senast 1 timme innan leveranstiden. Flyttas datumet en längre period i kombination med flytt med kort varsel (< 12 timmar innan) finns risken att beställningen inte är dagsfärsk vid leverans.

6. Ångerrätt

6.1.

Efter att beställningen mottagits hävs också ångerätten då produkternas art inte tillåter att de returneras. Är det istället något som inte uppfyller förväntningarna kan ni kontakta DelivEat så försöker vi ordna det till den mån vi kan.

7. Force Majeure

7.1.

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt liknande händelser utanför DelivEats kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses befriar DelivEat från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

8. Hantering av personuppgifter

8.1.

DelivEat följer Personuppgiftslagen och ger aldrig bort information som registreras på sidan till tredje part. Informationen kan dock komma att användas i eget marknadsföringssyfte såsom e-postutskick.

9. Övrigt

9.1.

Vid eventuell tvist följer DelivEat Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.