Produkt Á-pris Antal Delsumma

Kostnadskalkylator

Beräkna din totalkostnad genom att ange ordervärde samt postnummer för leverans:

Beräknad kostnad

Ordervärde:
(Förklaring)

Ordervärdet är det sammanlagda värdet av de produkter du lagt till/önskar lägga till i beställningen.

Leveranskostnad:
(Förklaring)

Leveranskostnaden baseras på avstånd från oss (Sundbyberg) samt ordervärdet.

För privatpersoner kan beroende på ordervärdet ett visst antal km ingå enligt följande tabell:

Ordervärde Antal km inkluderade
Minst 1 500:- 5 km
Minst 2 000:- 10 km
Minst 3 000:- 20 km
Minst 4 000:- 30 km
Minst 5 000:- 50 km

Utöver det avstånd som ingår kostar varje extra km 10:-.

Småorderavgift:
(Förklaring)

Eftersom orderns totalvärde inklusive moms understiger minimiorderbeloppet på 800 SEK erläggs en småorderavgift motsvarande mellanskillnaden mellan ordervärdet och minimiorderbeloppet på 800 SEK.

Totalkostnad inkl moms:
(Förklaring)

Totalpriset att betala för ordern inklusive moms (12%) och frakt.